Mobil

  • Kategória: Versek

Mobil

A háttérképből kilép a tájba,-
nagyáruházak rám köszönnek
furcsán, tarkán.
Az összes mozdulat, zaj, beszéd, az egész környék
egy ember...
...úgy ért, hogy nem értem,
úgy szeret, hogy szeret.

 

Újévi ügyelet

  • Kategória: Versek

ÚJÉVI ÜGYELET

megkaptam a receptemet
minden napra két-két szemet
kék szemet
estére nem altatónak
vörös hajat izgatónak
vörös hajat
hajlatokról nem beszélek
domborulat a kedvemet
kedvemet
csúcsra viszi fel a csúcsra
ha megszólal még ilyet
még ilyet
vérem lobog kezdi újra
már leszokni nem lehet
ha lehet

legyen kedve ha akarja
szép orvosom szoros karja 
átölel szorosan

Ne félj

  • Kategória: Versek

Ne félj

Ne félj, a csendek mind hazatalálnak,
hozzád rohannak ádáz messziről,
és mind belakják jól fűtött szobádat,
s a gondok árnya vetett ágyra dől.
Ne félj, ha múlik sűrű éj sötétje,
ők szösszé tépik ósdi szövetét,
s ha jön a reggel, nem marad ki féltsen,
mind száz ösvényen illan szanaszét.
Csak ő marad, a magány-alabárdos,
s a feltüzelt remények mély szaga,
és bemorajlik szobádba a város,
és kialszik a tegnap csillaga.

Kairosz

  • Kategória: Versek

Kairosz

Pillanatnyi üresjárat a létben
a csönd
- másoknak tán – de nekem
kairoszom:
jelen-varázs két idősík
között.
Míg megérik a gond s formát ölt
az elhullott virág,
míg nyújtogatja zsenge ujjait
a növekvő szirom,
s ködből szőtt ingre vetkőznek
a fák,
addig a megszámláltatott idő
utolsó fényes perceit
megosztanám veled:
Vers …
Gyermek…
Szerelem…
Bűvölet…

Értetek

  • Kategória: Versek

Értetek


A némaság kötöz;
azután oldoz,
mint a szentek
félre vert harangja.

Ki tudja,
hol az igazság?

Van bátor köztetek?
A vakmerők pojácák,
egy bölcset
mutassatok!

Nem érettem,
értetek.

Nekem már mindegy,
én méltatlan vagyok.

Szeretni

  • Kategória: Versek

Szeretni


némán,
csendben,
ahogy csak
a temetőkerteket,
az őszi lombokat
lehet;
megindulni
egy-egy bokron, mosolyon;
- mintha az öröklétet
festeném,
s azt,
ahogyan akkor
„igen”t
mondtál.

Genezis

  • Kategória: Versek

Genezis


Egy szólam,
egy képlet,
és bezártad
a Mindenséget
két, ismeretlen,
semmi-pont közé.

Sóra nincs idő

  • Kategória: Versek

Sóra nincs idő

Ma szép a lét
A tél felé kacsintó nyár is rekkenő
Ha kérdenéd
Ma válaszomba szőve lenne némi hő
A holnapérlelő

Ma más varázs
Kalácsa édesít és sóra nincs idő
Ha áradás
Apasztja bánatom ez enyhén meglepő
De mégis érthető

Ma dús a rét
Derűje rőt erőbe hintve tüntető
Ha múzsa véd
Az égi szóra megbocsát a büszke nő
A lelkeröppenő

Szenah-arcú látomás

  • Kategória: Versek

Szenah-arcú látomás

Új aranyasszony pördül a bálon
Tánca simítja bús fejemet
Róna-süvöltő célomat várom
Add a kezed, ha a hó betemet

Jöjj, aranyasszony, halld zokogásom
Óra kopogja már a jelet
Rajtam a terhed, nincs maradásom
Angyali pajzsom a szó: Szeretet

Lázas ködben

  • Kategória: Versek

Lázas ködben


                           temetők köhögnek
léptem alatt a hó csikordul
alvilági fenevad mordul
Szürke folyó partján
dereng felém
halvány
alakod
esdekelve nyújtod a karod
Eurüdikém
Rám kiált az ég
rikácsol
Megtorpanok
A fáról
pucér
öngyilkos lóg
a tél