TELÉGIA

gyűlöl minket a tél
fogunk közé szahara homokját
hordja villámostora cserdül
délről évszakidegen zivatarnak

bennünket gyűlöl a tél
hátunkra ukrajna havát
kancsukával mutat csillagokat
decemberi földig hajlító

szél fölött el-eldördül duhaj
kedve ha melegszik a skála
fennakad s hó fölött uszít a sastél
fizetteti sarcát földjeinkkel

a változásban kedvét leli
kopog a másnap gyedmaróz
minden telek atyja
merevíti a higanygolyókat

nagyokat húz a piros alkozolból
csak a lopó gömbalján árválkodik
behívod bundás kutyádat

napfényben öröm a tél siklik lécein
lavina szakad latyakos hóból
a korcsolya álnok jégtóba szakad

reggelre az utat önmagához
nem találod pálinkás közeli
felebarátod kopogásod hallja a szélnek
holott a kihűlt nap ezüst derűje emelkedik

a föld és az ég zöldfényű sarka távol

észak lebomló fénye a szűkölő láthatáron
a tél kutyával jár farkasok elől felfal
veled együtt minden melegvérűt
bolsevik módon felfal haragja a télnek

odakint kaszál a forradalom
szorgalma életszemét kinthagyta
földrehajlott agitációnak

téged farkasa ki- meg beszolgáltat
kirabol még a fagygitáros kísértet
fehér szakállát köpenyként hordja
a sárkány-asszonyéhét mártírhús

gyűlöl minket a tél meleg szobái
besúgják rendetlen asztaloknak a rendet
zsolozsmára szólít csonka templom tornya
isten az ellenség nekünk menedékünk

tengeri szelek jerikótrombítája jelzi
a tavasz feltámadását de bakancsát
s a tiédet most viszi gyedmaróz
nem csillapítja s bennünket a szél

nem szereted de pogányul áldozol a télnek
igére tátja a száját tipikus a tél az lesz a jövőben

Radnai István

Szakmai önéletrajz

1939. november 6-án születtem Budapesten. A gazdasági életben tevékenykedtem nyelvtudásom révén, és ebből tartottam fenn népes családomat. A folyamatos szakmai továbbképzések mellett az irodalommal és pszichológiával szabadegyetemen és autodidaktaként folyamatosan foglalkoztam, fejlődtem is ezen a téren.
Noha betöltöttem 77. életévemet, nemcsak emlékeimből élek, a jelennel, a világ és az egyes emberek problémáival éppúgy foglalkozom, ideértve a globalizációt és a fogyasztói társadalom válságát és vadhajtásait. A reményt, hogy hazánk és az EGÉSZ MAGYARSÁG SORSA jobbra fordul.
Célom a líra és az epika eszközeivel nemcsak az életkorom, de a XXI. század problematikájának sajátosságait felvázolni, a kizökkent világnézet és erkölcsök bemutatása és  - lehetőségeimhez mérten - kritikája, iránymutatás.
Életem több irodalmi alkotóperiódusra osztható. A megtűrt amatőr-színész mozgalom segített verseim bemutatásában.
Majd az 1970-es évek elejétől az Alföld, a Jelenkor, az Életünk és a Hevesi Szemle irodalmi folyóiratok, a Nők Lapja, a Képes Újság, a Magyar Ifjúság, a Szabad Föld és más hetilapok, az Ifjúsági Magazin, valamint a napilapok közül a Pest megyei Hírlap közölte verseimet, utóbbi prózáimból is. Vagy félszáz írásom jelent meg ez idő tájt.
Az akkori Élet és Irodalom közölte glosszáimat a hétköznapok visszásságairól.
Egy idő után még a szerelmi és a természeti lírám közöltetése is nehézségekbe ütközött.
Írásaimat szinte kivétel nélkül olyan szerkesztők közölték, akik maguk is költők vagy írók voltak.
Családomnak önerőből házat építettem, ami pénzeszközök hiányában elhúzódott, emellett nem lettem hűtlen az íráshoz, Alföldy Jenő - a Magvető irodalmi vezetője - kötet összeállítására biztatott.
2010. fordulópont volt a pályámon. Nemcsak folyóiratok közlik írásaimat, de már hét kötetem is megjelent, ebből két verseskötet , valamint egy novelláskötet a Littera Nova gondozásában. A Rím Kiadó felvette sorozatába válogatott verseim kötetét. Majdnem minden évben sikerült új kötetet kiadnom, a Hungarovox 2015-ben és 2016-ban két új verseskötetemet a Költészet Napjára jelentette meg.
Időközben a Rím Kiadó kiadta második novelláskötetemet is.
Alapítványi támogatással megjelent a nyolcadik kötetem az idén.
Összesen nyolc önálló kötetem jelent meg.
A 2009-2010. évi Jókai-díj pályázaton novellámat a megosztott második helynek számító Arany díszoklevéllel ismerték el. A Napút Erkel-pályázatán és Gyurkovics-pályázatán sikerrel szerepeltem verseimmel.
A teljesség igénye nélkül megemlítem az utóbbi öt év publikációit (versek, novellák, publicisztika, recenzió): Tiszatáj (internetes kiadásában is), Műhely (Győr), Partium, Muravidék, Napút (internetes kiadásában is), Pannon Tükör, Agria, Aracs, Búvópatak, PoLíSz, Szabadság (Kolozsvár – TETŐN mellékletében), Kalejdoszkóp (Toronto), Kelet felől, Közös Út, Várad (Nagyvárad), Dunatükör, Vár (Székesfehérvár), Művészet és Barátai, Szépírás (Szeged), Havi Szemle (Arad), Szövétnek (Arad),Nyugat Plusz, kis Lant. A hetedik és a Szegedi Lap(internetes kiadásában, utóbbi nyomtatott lapszámában is).
Felkértek kiadói antológiákban való szereplésre, így a Littera Nova, a Szeged folyóirat, a Hungarovox kiadó és a Rímkiadó.
Tagja vagyok a Magyar Írószövetségnek.

Számos rangos folyóiratban vagyok jelen a printmédiában: Agria. Aracs, Búvópatak, Tiszatáj, Műhely..., Kalejdoszkóp (Torontó), Várad (Nagyvárad), Irodalmi Jelen, Szövétnek (Arad).
Valamint - A Hetediken kívül - a Szegedi Lap is a neten.
Számos antológiában és kötetben jelentettem meg verseket és prózákat.


Radnai István

Köteteim - versek - Bűnkehely (2010), Tilalmak kertje (2012), Világtest a látható fényben (2013), Tűlevelű ünnep (2015), Jégbefagyott fény (2016), A bukás édessége (2017)
novellák – Valahol (2011), Aszalt kelkáposzta (2016)

Tovább a kategóriában: « Öregek Halandóság »
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned