Logo
Nyomtatás

a döglött hal

Csak a döglött hal úszik az árral
Lao-ce-nek tulajdonított mondás


így aztán ma inkább nem is

önkollázs verscímekből

tizenkét csillag messziről nézi
ahogy épp nem olvasom fel a tengert
a döglött hal
végre látja már a buszmegállót

kedvem volna kiönteni a szívem
egy késő őszi vasárnap este
ismeretlen koromhomály vagyok
remegés vagyok kifulladásig

nem vettem észre
hogy görgeti pörgeti a szél
a pazar verseket
pengetem hosszú talpfákkal a lantot

örömömben újra meg újra
látlak tojáspor
hosszú téli estén nem olvasnám fel neked
hogy hosszú az út és ez annyira nem jó

kósza napjaimon röhögök
ezek még a fogamat is megkoronázták
leülhettem volna a kissámlira
de inkább ott álltam a ragyogásban

a kiürített betonépületben
göbös fából készítek rozsdás vaskarikát
csak szín nincs fény nincs hangulat nincs
így aztán ma inkább

nem is megyek oda magamhoz

visszavágyik a paradicsomba

fontos számomra az átláthatóság
hogy átlássak a szitán
és a döglött halon
aki nem viselt ugyan lakkcipőt
de elegáns volt a maga módján

a döglött halat nagy elismerés
és nagy felismerés övezte
pedig nem hordott övet
az élet mégis elképzelhetetlen
nélküle

van már döglött hal a tarisznyában
magányos magában
nagyon sok élőt
saját halottjának tekint
a döglött hal

nagyon sok élő
döglött halnak tekinti magát
és visszavágyik
a paradicsomba
a konzervdobozba

örülök hogy jobban vagyok

a nő előrelép
majd visszalép
egyhelyben topog
csizmájáról letépi a havat
a döglött halat
kétezer éve már
a metszés csupa metszéspontból áll
és csupa töréspont a törés
a történés

jönnek a halaskocsik
kétezer éve már
és boldog lehet
akit egy piacvezető modell
befröcsköl sárral
örülök hogy döglött vagyok
és milyen sok itt a mélyedés
s a döglött hal milyen kevés
öröm lesz majd az étkezés

a döglött hal előrelép
majd visszalép
mondhatnánk: visszatáncol
legjobb ha az erdőt járom
mondja
azt tanácsolta az orvos
mivel ott jó a levegő
örülök hogy jobban vagyok
örülök hogy döglött hal vagyok

mondja

a döglött hal az igazi

szerettem volna a döglött halnak
felolvasni a tengert
a fürdőkádat
és a gyerekkori karácsonyokat
de a döglött hal szeretné
még a látszatát is elkerülni
a látszatoknak

a döglött hal az igazi
emberi kapcsolatok létesítésére
nagyszerű alapot teremt
megvilágítja igazi útját
a szeretet
és megvilágítja a döglött hal
igaz szeretetét az igazi utcalámpa
pedig egyre több a disznó
és a marha

mert a döglött halnak igenis
gyakran eszébe jut a szeretet
a döglött hal két
halliszten hízlalt kacsát
ad át egy kövér disznónak
de elejti őket a marha

a döglött halat
ne akard megvesztegetni
nem fogad el cukorkát
vagy hálapénzt halpénzt
hálátlan idegenektől

az egyéni bánásmód elvét
szeretném alkalmazni
a döglött hal érdekében
méltó jelképe ő sikereinknek

az üresség felől
közelítem meg a döglött halat
akinek bölcsessége
a helyes módszeren alapszik
a mindent befogó
és átfogó szeretetben

ilyenkor mentegetőzés idején

sokszor órákig is eltart
mire sikerül végre
leengedni a feledés szelepét
eszembe jutott valami
most fáj is meg nem is
az a késő őszi vasárnap este
és látom már a buszmegállót
tizenkét csillag messziről nézi
a döglött halat

ismeretlen remegés vagyok
látom már a buszmegállót
koromhomályosan
vagy ő lát engem
egy késő őszi vasárnap este
de akkor sem fogom most
felolvasni neki a tengert
örülök hogy sikerült végre
a feledés szelepének megörülni
*

nem értem hogy a döglött hal
mit keres ebben a versben
talán karácsony lenne
egy késő őszi vasárnap este?
vagy csak úgy fogta magát
és odadöglött?

karácsony előtt a döglött halak
különben is úszkálni szoktak
de nincs fürdőkád ebben a versben
és nincsen káddugó sem
csak a hal helyett tátog a költő
és egyáltalán nincs karácsony
*

lehet hogy többet aludtam
ezen az álmatlan éjszakán
a döglött halnál
miért ne lehetnék boldog
ilyenkor kognitív
mentegetőzés idején
amikor oly csodás a csend

a döglött halnak eszébe jutott
hogy a líra csak kitérő
párhuzamos vágányok között
létesítik
és azokat kapcsolja össze

továbbá eszébe jutott
a döglött halnak
a buszmegállóban
a karácsony
a szeretet
*

szerettem volna a döglött halnak
karácsonykor felolvasni a tengert
de sikerült végül
leengedni a feledés szelepét


csillagokat lát

a döglött hal csillagokat lát
a csillagos ágytakarón
talán ezért is csillog egy kicsit?
vagy mert a döglött halat
diszkréten csapja fejbe az élő hentes?

mert amit nem látunk
az nem is történik meg
mondom a döglött halnak
aki ott ül a csillagos ágytakarón
ahol a kutya szokott feküdni
de a kutya most nem ér rá
merész és bátor hangon
a haza érdekében ugat

egy döglött csillag halakat lát
döglött halakat
hát persze hogy döglötteket
de legalább a lábuk nem büdös
és nem kínozza őket hasmenés
se székrekedés

ami nem történik meg
azt nem is látjuk
mondom a halnak
a repülőhalak meghalnak
a csillagos ágytakarók kirepülnek

azt kérdezitek

azt kérdezitek barátaim
viselt-e a döglött hal lakkcipőt?
a lakkhal viselt-e döglött cipőt?
az aranyhalnak volt-e aranyere?
meg ilyeneket

ehhez hasonlókat kérdeztek jóra-
való barátaim?
meg hogy ki kérte kölcsön
a döglött halat?
kitől kért kölcsön hó végén?

hát honnan tudjam én
viselt-e döglött halcipőt a lakk?
és vajon nem viselte meg?
életben kell tartani
továbbra is a döglött halat?

születésnapra névnapra
ajándékozzunk döglött halat?

békeidőben

ez a háború már az a háború?
vagy ez még nem az?
ez most melyik tavasz?
vagy nyár vagy ősz vagy tél?
tényleg a padlóra köptél?

nem lehet minden karácsonykor tűzszünet
ti ti tá szinkópa szénszünet
a döglött halak készen állnak
az indulásra
a hirtelen felindulásra

ez a karácsony már az a karácsony?
vagy ez még nem az?
azért szép reggelünk van akkor is
hát jó estét!
megtalálták a vízbe fúlt holttestét

ez a holttest már az a holttest?
vagy ez még nem az?
ön szöcske?
miért ugrál önöcske
a hídról a folyóba?

szidta a szerelő a tágulási tartályt
és kitágult a világ
de nem tudtuk ez most melyik évszak
mi meg szidtuk a szerelőt
elhozta a folyó a szeretőt

hozta a folyó a nagy szeretetet
maga is kukoricával etet?
na maga is jól kifogta
ezt a halottat
hallja-e

ez a szeretet már az a szeretet?
vagy ez még nem az?
szép reggelünk van ma este
de karácsonykor sem lehet mindig karácsony
vesszünk össze a kalácson

ez a haza már az a haza?
vagy ez még nem az?
nagyon kérem hogy péniszét
ne hagyja szerteszét
ne vágja le hirtelen felindulásból

egy régi vágyam ez nekem
ütközni végre egy jót a dodzsemen
ismerősöm a vidámparkban
talált rá önmagára békeidőben
azóta minden éjszaka

a folyóba öli magát

döglött halak

a döglött halak
készen állnak az indulásra
tartson lépést ön is
a döglött halakkal

a zentai gyógyszertár
előtt lévő
virágosládán látható
halmotívummal

a rádióban
szüntelen szünetjel
két döglött hal beszélget:
merre nyaralsz idén?

kérjük a döglött halakat
ne ugráljanak
a virágosládába
se a zentai hídról a tiszába

és erre
figyelmeztessék
haláltársaikat
is

evés közben illetlenül

egy meghalásra ítélt illető
el fogja fogyasztani a döglött halat
a háború vallomást fog tenni
a londiner felébreszti édesanyját
nyolc óra felé
azt hazudja hogy oldalra fésüli
ősz haját a tél
pedig kócos egy háború ez
szakálla lesz kender
no de mi lesz kenddel
ha láza van de hőmérője nincs
körültekintően járja körül
a konzervdobozokat

a londinernek ítélt meghalás
sarkantyúzza döglött halát
nehéz csomagját maga cipeli
a tücskök helyett ő ciripeli
hogy dalolni még érdemes
nyolc óra felé összekócolódik a kender
balsors akit döglött hal
képében zaklat
hogy boldog lehet aki zakkant
vagy nagy üdvtörténeti
lépésre szánja el magát
hisz fiatalon még olyan öreg az ember
fésülgetni a döglött háborút

véletlenül vagyis védtelenül
besétál a képbe egy lány
aki csak arra járt
lövészárokban exponált mosoly
aztán véletlenül kisétál a képből
megszavazza hatalma korlátozását
a lábköznapok fürdőkádjában lubickol
és ha rendben van a papír
amit a pap ír
akadálytalanul áthaladhat
az egyházi ellenőrző pontokon
a döglött hal
mehet a vasárnapi misére
kipróbálhatja ravatalozónkat
konzervdoboza
a menny kapuja előtt parkolhat ingyenesen

arcára szerencsét hozó jeleket festünk
ha ön döglött hal
sötétedéskor elérheti a megvilágosodást
milyen jó hogy ennyi embernek
tudok munkát adni
mondja a temetkezési vállalkozó
a döglött halnak
milyen jó hogy ennyi embernek
tudok döglött halat adni
mondja az élő előembereknek
nyugtalanságom mégsem
hoz nyugalmat énnekem
elmondhatatlan versemet mondom el
a becsületesen dolgozó
döglött halaknak
mert bennem is van empátia

és ha az elesettek
mégsem akarnának elesni
akkor el kell gáncsolni őket
és ha a döglött halak
mégsem szándékoznának megdögleni
akkor fejbe kell csapni őket
a kereszttel vagy a klopfolóval
elvégre karácsony közeleg
ilyenkor falja a szeretet a halszeletet
evés közben illetlenül kiáltozik
egy meghallásra ítélt illető:

de a szeretetet
de a szeretetet
döglött hallal ki eteti meg
a szeretetet és a döglött halat
nagy szeretettel

ki ravatalozza fel
ki ravatalozza fel

a döglött hal
kollázs Tokai András A Jófiú : Előhang egy regényhez c. írásából*

meg fog érkezni a döglött hal
nem lesz túl kövér se nagyon sánta
keresi majd a háborút és a békét
és meg is találja
vallomást fog tenni
vagyis hazudik majd a londinernek
felébreszti a szobapincért
nyolc óra felé

oldalra fésüli ősz haját
édesanyját kisszékre ülteti
a perc s az óra eltelik
ivadékgondozásról mesél neki

a döglött hal megbetegedett
egy magyartanár helyett
macskahúgy és benzinillatot érez
mire a liftből kiszáll
elkenődik ajkán a rúzs
és ő maga is elkenődik
döglött halkrém lesz belőle
nyolc óra felé

pedig ment volna ő fürödni
a kisújszállási csatornába
de már hiába
meg fogja enni egy fontos illető

 

* http://www.gyorimuhely.hu/index.asp?inc=aktualisview&id=55

Utoljára frissítve:2017. november 08., szerda 07:20
Debreczeny György

1958-ban születtem Budapesten, jelenleg is itt élek.
Könyvtárosként dolgozom.

Kötetek:

ellentétpárhuzamok Kozmosz, 1982.
elodázható elégiák Szépirodalmi, 1989.
Sőt mi több Syllabux, 2011.
nincs karácsony Syllabux, 2013.
területtel őrzött kutya Syllabux, 2014.
Csavarjuk le a tetejét! (Bistey András Holókövy Vajk Csaba igaz története c. prózájával közös kötetben) Nagy Lajos Kiadó, 2015.
tértivevényes csillagok Syllabux, 2015.
Két hang, tíz ujj (Nyírfalvi Károllyal közösen) Vár Ucca Műhely, 2015
fáj is meg nem is Syllabux, 2016.
"sötét lesz AJ Téka Kiadó, 2017.
szelektív üveghegyeken innen Syllabux, 2017."

Legfrissebbek a szerzőtől: Debreczeny György

© A Hetedik, minden jog fenntartva.