Rajzok, képek a balladák stílusában
Huszárik Zoltánról


Az volt benne felemelő, hogy sohasem tűnt egyhangúnak, mert igen gazdag volt a változatokban - mondta róla Tóth János operatőr.

Ha vannak nevek, amelyek örökre összeforrnak, akkor ilyen a Huszárik Zoltán, Krúdy, Szindbád és Latinovits Zoltán alkotta névsor is. Ahogy elválaszthatatlan marad a négy liverpooli Beatle, vagy a Jancsó-Hernádi kettős, illetve az illéses, fonográfos Szörényi-Bródy páros, mert ők is összenőttek világunkban, sőt elmondhatjuk, hogy a XX. század második felének szellemi meghatározói lettek. Gondolkodásunk, világlátásunk, ízlésünk befolyásolói.
Huszárik egyedi képi világú alkotó volt. Balázs Béla-díjas és posztumusz Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, grafikus. Nem csak a képzeletben, de a valóságban is élt, hol patetikus, hol ironikus, hol hétköznapian természetes módon. Stílusosan Elégia a kiállítás címe, ahol a Műcsarnok három termében láthatjuk, mit hagyott itt nekünk. Körbesétálhatjuk tárgyait, rajzait, és belenézhetünk filmjeibe is. Újra járjuk Csontváryval a helyeket, Szindbáddal a szeretett nőket látogatjuk meg. Sajátos huszárikos képi világ jelenik meg a rajzokon, a festményeken, a falakon. Kisfilmjei versek. Asszociációkra építve vált ki erős érzelmi hatást a nézőben.
Mikor ő alkotott, akkor a hivatalos kultúrpolitika egyfajta nemzetek feletti, homogén, osztályharcos, munkaalapú szocialista öntudatú művészetet támogatott. Ebbe nem fért bele a nemzeti érzületű, paraszti kultúrához kapcsolódó áramlat, amit ő is képviselt. Rajzai a balladák stílusában mutatják az ember-természet köztes világát.
Életéről szólva említsük meg, hogy Huszárik Zoltán Domonyban született 1931-ben. Alig kétévesen elvesztette édesapját. Gimnáziumi tanulmányait Aszódon, a Petőfi Sándor nyolc osztályos gimnáziumban végezte. Tanárai közül nagy hatással volt rá Schéner Mihály, festő. Innen három helyre is felvételizett: a szegedi orvosi karra, a Képzőművészeti Főiskolára, és a Színház- és Filmművészeti Főiskola filmrendezői szakára. Mindhárom helyre felvették, és ő az utóbbit választotta, de 1952-ben elküldték, mert a családja kuláklistára került.
1959-ig járta sajátos, tehetségéhez méltatlan, de a művészetét mégis érlelő kálváriáját: volt földműves a szülőfalujában, olajbányász Bázakerettye olajmezőin, dekoratőr az ikladi Ipari Műszergyárban, dolgozott a Borsod megyei Tanács művészeti előadójaként, és 1957 után már megengedték, hogy világosítóként bekerüljön a filmgyárba. Részt vett a városligeti Vajdahunyad várának restaurálásában, illetve több rajzfilm elkészítésében közreműködött.
Huszárik a sámánok megszállottságával mesélt az örök szerelemről és az elmúlás különféle módjáról, lehetőségeiről. Miután remekül rajzolt, ezeket papírra is vetette. Így keletkeztek a most kiállításra került film-, tus- és ceruza rajzai és festett portréi. Legalább nyolcszáz rajzból válogattak az irodalmi múzeum munkatársai a tárlat összeállításához. Folyamatos elfoglaltsága volt a rajzolás. Így lett a rajzolás alkalmanként kikapcsolódás, játék, baráti gesztus, a rendezéshez szükséges fölkészülés, jelmezterv, könyvillusztráció, borítóterv, újságrajz, díszletkereső kaland, pénzkereset a szegénységben.
Szerinte is csak a halál felől lehet megérteni az életet, azokhoz vonzódott, akiket az élet sorskérdései, a születés, szenvedély, az elmúlás érdekelték. Neki más információi voltak a valóságról, mint kortársai többségének. Távol állt a vulgár-materializmustól. Legfőbb gondnak tartotta a küzdelmet az idővel, a meghasonlással, a feleslegessé válással. Az örök témák érdekelték, a hit, szeretet, halál.
Huszárik otthonosan mozgott a film tájfestészetében is, miközben járatos a szellemi hullámzásokban, és tiszteletet ad az elmúlás ábrázolásában az embernek. A tárlat központi alakja Szindbád, aki mindent meg akar ismerni, és egyenesen ostromolják a nők, nem csak csábítgatják. Minden kapcsolatba belehalnak mindketten. Az értelmetlen szerelem szereplői. Huszárik filmje operai tájra, házakra, férfi arcokra, monológokra, női hangokra, mosolyokra, sóhajtásokra, búcsúzásokra, szerelmi izgalmakra, szakításokra, halálra épül, ahol az idő visszafordíthatatlan és csak kerete bővíthető, sok apró túléléssel, ami a lényege.
Vándorol a nagy szomjazó az évszakok hajóján, hétrétű szivárványon, lángpalotában. Hajózik a szerelem harmatán, kínok tuskóin át a végleges télbe. És csak árnya zuhan vissza a csókok és borok poharába. Szindbád havazik - írta Nagy László.
Rengeteg legenda terjedt róla, de okot is adott rá, volt, hogy maga találta ki és hagyta terjedni. Budapesten hunyt el 1981-ben hirtelen, csak 50 éves volt a hóembereket álmodó örök hajós, az öregasszonyok ráncaiban a szépséget is látó festő.
Csoóri Sándor gyászoló versében így fogalmaz róla: Azt mondják: vékony, szélcibálta férfi volt, / hóna alatt fekete mappa - /- - egyszerre csak megindult futva lefelé - - - / s mappája lapjai szétszóródtak a bokros lejtőn, / s rajzokon nők, nők, egy szecessziós édenkert bentlakói, / combok és ernyedt kezek a délután lusta sugarában.

 Huszárik

Novák Imre

         Novák Imre

 

Veszprém, idő 1953. szeptember 21. - 2020. március

Lakcím Budapest 1145 Thököly út 135.

3 gyermekem van: Dóra, Laura, János.

Utolsó munkahelyem: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal. Nyugdíjas vagyok.

Tanító, magyar nyelv és irodalom tanári, közoktatási vezetői, pedagógia tanári és pedagógiai előadó szakos, közigazgatási szakvizsgát tettem.

1978-ban Zuglóban kezdtem tanítani az Álmos vezér téri Általános Iskolában. Magyartanárként színházi előadásokat, iskolaújságot, iskolai tévéműsort készítettem tanítványaimmal, és szívesen vettünk részt tanulmányi és kulturális versenyeken. Az ELTE magyar nyelv és irodalom tanárképző karának gyakorlatvezető tanáraként is dolgoztam.

1993 őszétől - egy kisebb megszakítással - a Józsefvárosi Önkormányzat oktatási, közművelődési és sport ügyeivel foglalkozom. Munkám során hazai és külföldi iskolákkal ismerkedhettem meg, szervezhettem szakmai tanulmányutakat, intervizítációs programokat.

Pedagógiai szakértőként több önkormányzatnak, illetve tanácsadó cégnek készítettem pedagógiai szakvéleményt, elemzést az intézmények működéséről. Több előadást tartottam minőségirányítási rendszerek működtetésének ismertetéséről, illetve intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítésében is részt veszek.

Szívesen dolgozom a magyar oktatásügyben, közművelődésben és a sport ügyeinek szervezésében, mert úgy gondolom, hogy a magyar kultúra és művelődés ügye mindnyájunk fontos kérdése és tevékenységi terület jövőnk érdekében.

2000 őszén a XII. kerületi Pedagógia Szolgáltató Központ igazgatóhelyettese lettem. Feladatom volt a kerület szakmai munkáját összefogó szaktanácsadók, tantárgygondozók tevékenységének szervezése, irányítása. Tapasztalatokat szereztem a munkaközösségek szakmai életéről, szakmai munkájuk hatékonyságának növelési lehetőségeiről. Két alkalommal is Budai Oktatási Napok címmel pedagógiai napokat szerveztem az elmélet és gyakorlat kapcsolatáról, illetve a tanórai munka módszertanáról.

Több mint negyven éve jelennek meg írásaim, elsősorban pedagógiai témákban, illetve több kiadvány írója és szerkesztője voltam.

A nyolcvanas évek elején a Napjaink és Gyermekünk című lapok megjelentették novelláimat. Aztán a Mentor és az Újkatedra című pedagógiai lapok munkatársa voltam, de jelentek meg riportjaim, tanulmányaim írókról, költőkről, illetve képzőművészekről és egyéb publicisztikai írásaim, valamint verseim, novelláim a Köznevelésben, a Versmondóban, az Új Pedagógia Szemlében, a POLISZ-ban, a Napszigetben, a Népszabadságban, az Élet és Irodalomban. 1989-ben saját kiadásunkban megjelent egy haikugyűjteményünk két szerzővel közösen.

2004-be felvételt nyertem a MÚOSz–ba.

2010ben Bólya Péter-díjat kaptam.

Novák Imre                         Közelképek és aranyfedezetek

Álmodó színes

Falevelek merülnek

Téli halálba.

A nappal vére

Finom és egyszerű nő

Lelkére csordul.

Pogány örömmel

Az őrület madara

Szökőkúttá vált.

Sírcsonkok mellett

A forrás jéghalálba

Merevedett arc.

Tótükre szürkül,

Az erdő és a mezők

Esőbundában.

Elszáradt levél

Tovább hullik az erdőn

Vérző farönkről.

Vörös ikreknél

Gáz, gőz, füst, parázs tör fel.

Ház dől most házra.

A hegy lábánál,

A völgy közepén mocsaras

Tavak születtek.

Erdőhatáron

Hasadék, felhőkatlan

Ködspirált lövell.

A nap rásütött.

Lepkepár egymást fedő

Árnyékában várt.

Húzza a nyelved.

Élet vize az ecet.

Fanyar és bizarr.

Spárgafonatban

Ha alázuhanok majd,

Ki szövi tovább?

Szótagok, szavak,

Az idő megfojtása

Tizenhét álom.

Gőzölög a táj.

Köd ritkítja az erdőt.

Levélkavargás.

Hol jött vagy ment,

Fűrészféle alak volt,

Csak jött, ment, jött, ment.

Víz színe remeg.

Az eső köröket szúr.

Üres felület.

Vízen fűnyaláb.

Szilfák hosszú árnyékán

Úszó szigetek.

Nyugtalan szellemét

Az akusztikus térben

Emlék kísérti.

Sziklás hegy előtt

Egy csiga is elindult.

Felér a csúcsra?

Égi vonalon

Szaladgál a képzelet,

Mikor szóródik.

Karddal nyert folyók

Zúgásán mindenki ért.

Keselyű les föntről.

Őrzi elszáradt

Virágok sziromporát

Az elszáradt fű.

Árnyékok, formák

Kedvesed hasonmása

Szirénhangon szól.

Szádban cseresznye

Napfény, eső, szél, halál.

Csak egy nap telt el.

Messzi a közel.

Mily világos a homály.

Kuszán egyszerű.

Gazdag, csinos táj.

Az élet nem vetélytárs.

Szerelmed alkot.

Ha kibírom a

Földi létet, akkor a

Pokol is jöhet.

Nem értem magam.

Összedolgoztuk magunk,

Majd kettévágtuk.

Ördögűzés folyt.

A halál nevű képlet

Fogásaival.

Csendes pillanat

A partra lépő folyó

Életcsuszamlás.

Esti káprázat,

Tűz, víz, légáramlat jön.

Villám csap bele.

Kiváló debatter.

Kiugrott apácák közt

Cinizmust hirdet.

Fény sehol, mégis

Éles és tündöklő arc.

Önmagában nő.

Bűbájfotókon

Piros mellbimbójú nő.

Tériszonyom van.

Árnyam növekszik,

Ördöggel szimpatizálva

Hínár, víz fon át.

Csendes pillanat,

A partra lépő folyó

Életcsuszamlás.

Ördögűzés folyt

A halál nevű képlet

Fogásaival.

Nem értem magam.

Összedolgoztuk magunk,

Majd kettévágtuk.

Gazdag, csinos táj.

Az élet nem vetélytárs.

Szerelmed alkot.

Ha kibírom a

Földi létet, akkor a

Pokol is jöhet.

Messzi a közel,

Mily világos a homály,

Kuszán egyszerű.

Szádban cseresznye.

Napfény, eső, szél, halál.

Csak egy nap telt el.

Árnyékok, formák,

Kedvesed hasonmása

Szirénhangon szól.

Őrzi elhervadt

Virágok sziromporát

Az elszáradt fű.

Karddal nyert folyók

Zúgásán mindenki ért.

Keselyű les föntről.

Apró lökések,

Vénámba hajórajok,

Halcsontok döfnek.

Madaras ágak

Átaludták a telet,

Vízbe bámulnak.

Víz selymesedik.

A nap szemérmetlenül

Eléget mindent.

Nem élő, nem holt.

Alaknélküli voltunk,

Vagy mindkettő.

Holtak szájában

Homok, kő, giliszta, föld.

Hús, gyümölcs után.

Nézett, mosolygott.

Csak egy test akart lenni

Az életemben.

Farönkfej nyoma

Táncoló alakokkal,

Életrajzokkal.

Fák hajladoznak.

Szél bújt el az erdőben.

Onnan jön vissza?

Téli éj gondjai:

Átkozott féltékenység.

Sápadt hold néz.

Dögcédulám már

Gyerekeim játékszere.

Apámé sehol.

Nap napra csúszik.

Vagyunk, a holnap nincs itt.

Túlélők leszünk?

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned