Kultúrbolygó - December

Kultúrbolygó

Magyar Művészeti Kalendárium

http://www.muveszetek.hu/datumok/

December

December 1.

Kellér Dezsõ író, humorista, konferanszié születése

Kaffka Margit író halála

December 2.

Eck Imre táncos, koreográfus születése

December 3.

József Attila költõ halála

Márffy Ödön festõ, grafikus halála

December 4.

Rajhona Ádám színész születése

Rakovszky Zsuzsa költõ, mûfordító születése

December 5.

Galambos Erzsi színésznõ születése

Thorma János festõmûvész halála

December 6.

A budapesti Szépmûvészeti Múzeum megnyitása

Kõszegi Imre dzsesszdobos születése

December 7.

Szántó Piroska festõmûvész születése

Pitti Katalin énekesnõ születése

December 8.

Csiky Gergely író, mûfordító születése

Karády Katalin filmszínésznõ születése

December 9.

Garas Dezsõ kétszeres Jászai-díjas, SZOT-díjas, 
 Kossuth-díjas, érdemes és kiváló színész születése

Ábrám Zoltánújságíró, szerkesztõ születése

December 10.

Toldy Ferenc irodalomtörténész halála

Szemes Mari színésznõ halála

December 11.

Dankó József szobrász, iparmûvész halála

December 12.

Seregi László táncos, koreográfus születése

Kondor Béla posztumusz Kossuth-díjas festõ halála

December 13.

Stróbl Alajos szobrász halála

Kazimir Károly rendezõ halála

December 14.

Szepes Mária író születése

Zalatnay Sarolta énekesnõ születése

December 15.

Kuny Domokos keramikus születése

Farkasházy Tivadar humorista születése

December 16.

Kodály Zoltán Kossuth-díjas zeneszerzõ, népzenekutató, 
 zenepedagógus, zenetudós, akadémikus születése

Kacsoh Pongrác zeneszerzõ, zenepedagógus halála

December 17.

Czuczor Gergely költõ, nyelvész, akadémikus születése

Szinetár Dóra színésznõ születése

December 18.

Zelk Zoltán költõ, író születése

Gyurkovics Tibor költõ, író születése

December 19.

Féja Géza József Attila-díjas író, publicista születése

Végh Antal író, szociográfus halála

December 20.

Ábrányi Kornélzeneszerzõ, zongoramûvész, zenei író 
 halála

Ferenczy Noémi Kossuth-díjas festõ- és gobelinmûvész, 
 érdemes mûvész halála

December 21.

Lukács Margit Kossuth-díjas színésznõ, kiváló mûvész 
 születése

Demjén Ferenc énekes, zenész születése

December 22.

Kemény Zsigmond író halála

Kerekes András költõ születése

December 23.

Piros Ildikó Jászai Mari-díjas színésznõ születése

Dinók Zoltán író születése

December 24.

Feszty Árpád festõmûvész születése

Závodi János gitáros születése

December 25.

Váci Mihály költõ születése

Domján Edit színésznõ születése

December 26.

Abet Ádámköltõ, mûfordító születése

Domján Edit színésznõ halála

December 27.

Gombaszögi Ella színésznõ születése

Királyhegyi Pál író, újságíró, humorista születése

December 28.

Anyos Pál István költõ születése

Tordai Teri színésznõ születése

December 29.

Szendrey Júlia író, költõ születése

Dedik Jánosíró születése

December 30.

Fellegi Ádám zongoramûvész születése

Honthy Hanna Kossuth-díjas színésznõ, 
 operettprimadonna halála

December 31.

Ruttkai Éva színésznõ születése

Berkes Gábor zenész születése

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Összeállította: Lajtai Gábor

Kultúrbolygó 2016. november

Kultúrbolygó

Magyar Művészeti Kalendárium
November

 
 

November 1.

Ács István grafikus, festõmûvész születése

 

November 2.

Illyés Gyula Kossuth-díjas író, költõ, drámaíró születése

Szilágyi Domokos költõ, író halála

 

November 3.

Seress Rezsõ zeneszerzõ születése

Kosztolányi Dezsõ költõ, író, mûfordító halála

 

November 4.

Pór Bertalan festõmûvész születése

Pécsi Sándor Kossuth-díjas színész halála

 

November 5.

Garay János költõ halála

Cziffra György zongoramûvész születése

 

November 6.

Csûrös Karola színésznõ születése

Beri Róbert költõ, író születése

 

November 7.

Tóth Árpád költõ, mûfordító halála

Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas író, filozófus halála

 

November 8.

Nemere István író születése

Deák „Bill” Gyula énekes születése

 

November 9.

Kertész Imre Kossuth-díjas író születése

Radnóti Miklós költõ, mûfordító halála

 

November 10.

Lukácsy Sándor író, színmûíró, rendezõ halála

Somlay Artúr Kossuth-díjas színész, színészpedagógus, kiváló mûvész halála

 

November 11.

Katona József író, drámaíró születése

Kulka János színész születése

 

November 12.

Nagy Bandó András humorista, elõadómûvész születése

Gombaszögi Ella színésznõ halála

 

November 13.

Határ Gyõzõ író, költõ születése

Lakatos Antal szaxofonos születése

 

November 14.

Áprily Lajos József Attila-díjas költõ, mûfordító születése

Kútvölgyi Erzsébet színésznõ születése

 

November 15.

Görbe János színész születése

Flesch Károly hegedûmûvész és zenepedagógus halála

 

November 16.

Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas festõ, érdemes mûvész születése

Tunyogi Orsolya énekesnõ születése

 

November 17.

Csokonai Vitéz Mihály költõ születése

Básti Lajos Kossuth-díjas színész születése

 

November 18.

Rátkai Márton színész születése

Káldi Nóra színésznõ születése

 

November 19.

Vörösmarty Mihály költõ, író, drámaíró halála

Lator László költõ születése

 

November 20.

Jókainé Laborfalvy Róza színésznõ halála

Jób Dániel rendezõ, író, színigazgató halála

 

November 21.

Koós János énekes születése

Pásztory Ditta zongoramûvész halála

 

November 22.

Görgey Gábor író, költõ születése

Kabai Gábor Buda költõ születése

 

November 23.

Rippl-Rónai József festõ, grafikus, iparmûvész halála

Törõcsik Mari színésznõ születése

 
 

November 24.

Lõrincze Lajos nyelvész születése

Jókai Anna író születése

 

November 25.

Pilinszky János költõ születése

Gross Arnold grafikus születése

 

November 26.

Babits Mihály költõ, író, mûfordító születése

Radványi Géza filmrendezõ halála

 

November 27.

Rösler Endre Kossuth-díjas operaénekes születése

Vaszary János festõmûvész halála

 

November 28.

Gozsdu Elek író születése

Komár László énekes születése

 

November 29.

Jankovich Ferenc költõ születése

Horgas Béla költõ, író születése

 

November 30.

Somogyváry Rudolf színész születése

Méliusz József költõ, író, mûfordító, kritikus halála

 
 

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

 

Összeállította: Lajtai Gábor

Kultúrbolygó 2016. október

Kultúrbolygó

 

Magyar Művészeti Kalendárium

http://www.muveszetek.hu/datumok/

 

Október


Október 1.

Bárdos Lajos zeneszerzõ, karnagy, zeneteoretikus születése
Som Lajos gitáros születése

Október 2.

Mikes Kelemen író, mûfordító halála
Szép Ernõ költõ, író halála


Október 3.

Ivancsics Ilona színésznõ születése
Lesznai Anna költõ halála


Október 4.

Kállai Ferenc színész születése
Gyárfás Miklós író halála
 

Október 5.

Madách Imre író, akadémikus halála
Jászai Mari színésznõ halála
 

Október 6.

Kabos Gyula színész, táncoskomikus halála
Mándy Iván Kossuth-díjas író halála
 

Október 7.

Halász Judit színésznõ születése
Rózsa György újságíró születése
 

Október 8.

Bergendy István zenész, zeneszerzõ születése
Rátonyi Róbert színész halála


Október 9.

Weber Antal építész születése
Ottlik Géza író, mûfordító halála


Október 10.

Hunyady Sándor író, drámaíró halála
Monori Lili színésznõ születése


Október 11.

Kilo India költõ születése
Lõrincze Lajos nyelvész halála


Október 12.

Gulácsy Lajos festõmûvész születése
Fényes Szabolcs zeneszerzõ halála

 
Október 13.

Kemény Egon zeneszerzõ születése
Dajka Margit színésznõ születése

 

Október 14.

Hervay Gizella költõ születése

T. Ágoston László író, költõ születése

 

Október 15.

Fábri Zoltán háromszoros Kossuth-díjas színházi és 
 filmrendezõ, festõ, érdemes mûvész születése
Dégi Ágnes költõ születése

 

Október 16.

Mezey Mária színésznõ születése
Várnai Zseni József Attila-díjas költõ, író halála

 
Október 17.

Fáy Antal zeneszerzõ, zongoramûvész születése
Ádám Ottó rendezõ, színigazgató születése

 
Október 18.

Sasvári Sándor színész, énekes születése
Feleki Kamill Kossuth-díjas színész halála

 
Október 19.

Vészi Endre író, költõ születése
Janicsák Veronika énekesnõ születése

 
Október 20.

Balassi Bálint költõ születése
Szuhay Balázs színész, parodista születése

 
Október 21.

Krúdy Gyula író, hírlapíró születése
Körmendi János színész születése

 
Október 22.

Liszt Ferenc zeneszerzõ, zongoramûvész születése
Arany János költõ, író, mûfordító halála

 
Október 23.

Zerkovitz Béla zeneszerzõ halála
Lengyel Menyhért drámaíró halála

 
Október 24.

Kálmán Imre operettszerzõ születése
Lehár Ferenc operettszerzõ halála

 
Október 25.

Ladik Katalin költõ születése
Kovács Kati Liszt-díjas énekesnõ születése

 
Október 26.

Fedák Sári színésznõ születése
Fadrusz János szobrász halála

 
Október 27.

Szacsvay László színész születése
Tolnay Klári Kossuth-díjas színésznõ halála

 
Október 28.

Kisfaludy Sándor költõ halála
Horváth Károly (Charlie) énekes születése

 
Október 29.

Steindl Imre építész, akadémikus születése
Ihász Gábor énekes, gitáros születése

 
Október 30.

Ránki György Kossuth-díjas zeneszerzõ, kiváló mûvész születése
Gárdonyi Géza író, költõ, újságíró halála

 
Október 31.

Haraszty István szobrász születése
Bódy Magdi énekesnõ születése


Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

 

Összeállította: Lajtai Gábor

 

Kultúrbolygó - 2016. szeptember

Szeptember 1.

1949 - Karinthy Márton rendezõ születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0901.htm

Szeptember 2.

1858 - Fadrusz János szobrász születése

1948 - Oszter Sándor színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0902.htm

Szeptember 3.

1957 - Heltai Jenõ író, költõ halála

1969 - Marosi Tamás (Pierrot) zeneszerzõ, producer születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0903.htm

Szeptember 4.

1942 - Móricz Zsigmond író halála

1950 - Karda Beáta énekesnõ születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0904.htm

Szeptember 5.

1919 - Schulek Frigyes építész halála

1968 - Görbe János színész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0905.htm

Szeptember 6.

1901 - Bilicsi Tivadar színész, kiváló mûvész születése

1904 - Keresztury Dezsõ író, költõ születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0906.htm

Szeptember 7.

1875 - Szelestey László költõ, a Szépirodalmi Közlöny 

 alapítójának halála

1941 - Vajda János festõmûvész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0907.htm

Szeptember 8.

1850 - Blaha Lujza színésznõ, operetténekesnõ születése

1951 - Ránki Dezsõ zongoramûvész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0908.htm

Szeptember 9.

1931 - Latinovits Zoltán posztumusz Kossuth-díjas színész, 

 érdemes mûvész születése

1984 - Máté Péter zeneszerzõ, énekes halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0909.htm

Szeptember 10.

1944 - Pogány Judit színésznõ születése

1973 - Dragomán György író, mûfordító születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0910.htm

Szeptember 11.

1968 - Paládi Zsolt író születése

1994 - Levendel László író, orvos halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0911.htm

Szeptember 12.

1888 - Tersánszky Józsi Jenõ Kossuth-díjas író születése

1984 - Palotai Boris József Attila-díjas író, költõ halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0912.htm

Szeptember 13.

1960 - Weiner Leó zeneszerzõ, zenetanár halála

1989 - Ratkó József költõ halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0913.htm

Szeptember 14.

1915 - Abonyi Andor költõ, szerkesztõ halála

1920 - Simonyi Imre költõ születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0914.htm

Szeptember 15.

1923 - Fejes Endre író születése

1983 - Szervátiusz Jenõ romániai magyar szobrász halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0915.htm

Szeptember 16.

1893 - Korda Sándor filmrendezõ születése

1953 - Lerch István rockzenész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0916.htm

Szeptember 17.

1923 - Ilosvay Katalin elõadómûvész, színésznõ születése

1993 - Suka Sándor színmûvész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0917.htm

Szeptember 18.

1916 - Simándy József Kossuth-díjas operaénekes születése

1951 - Rátkai Márton színész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0918.htm

Szeptember 19.

1878 - id. Latabár Árpád színész születése

1993 - Mihály András Kossuth-díjas, Erkel-díjas, Liszt-díjas 

 zeneszerzõ, karmester halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0919.htm

Szeptember 20.

1897 - Tamási Áron író születése

1945 - Bartók Béla zeneszerzõ halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0920.htm

Szeptember 21.

1894 - Péchy Blanka színésznõ, író születése

1928 - Sinkovits Imre Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas 

 színész,  kiváló és érdemes mûvész, a nemzet 

 színészének születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0921.htm

Szeptember 22.

1910 - Faludy György költõ születése

1929 - Váradi Hédi színésznõ születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0922.htm

Szeptember 23.

1812 - Rájnis József költõ halála

1987 - Bencsik Sándor gitáros halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0923.htm

Szeptember 24.

1897 - Sinka István költõ, író születése

1986 - Kellér Dezsõ író, humorista, konferanszié halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0924.htm

Szeptember 25.

1943 - Csomós Mari színésznõ születése

1989 - Lehel György Kossuth-díjas karmester halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0925.htm

Szeptember 26.

1943 - Szörényi Szabolcs gitáros, zeneszerzõ születése

1965 - Rubinyi Mózes irodalomtörténész, akadémikus halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0926.htm

Szeptember 27.

1940 - Székely Aladár fotómûvész halála

1986 - Ruttkai Éva Kossuth-díjas színésznõ halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0927.htm

Szeptember 28.

1907 - Turay Ida színésznõ születése

1946 - Benedek Miklós színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0928.htm

Szeptember 29.

1950 - D. Nagy Lajos rockénekes születése

1988 - Basilides Zoltán színész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0929.htm

Szeptember 30.

1859 - Benedek Elek író születése

1969 - Bán Frigyes háromszoros Kossuth-díjas filmrendezõ, 

 érdemes mûvész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/09/0930.htm

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Összeállította: Lajtai Gábor

Kultúrbolygó - 2016. július

Július 1.
Kisfaludi Stóbl Zsigmond szobrász születése
Rajeczky Benjamin zenetörténész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0701.htm

Július 2.
Hofi Géza humorista születése
Pataky Attila énekes születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0702.htm

Július 3.
Vitányi Iván, szociológus, esztéta születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0703.htm

Július 4.
Trokán Péter színész születése
Verebes István színész, rendezõ, író, konferanszié születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0704.htm

Július 5.
Csontváry Kosztka Tivadar festõmûvész születése
Fischer Annie zongoramûvész születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0705.htm

Július 6.
Simor Erzsi színésznõ születése
Péchy Blanka színésznõ, író halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0706.htm

Július 7.
Simon István költõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0707.htm

Július 8.
Koncz Gábor színész születése
Szakcsi-Lakatos Béla dszessz-zenemûvész születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0708.htm

Július 9.
Agricola Lídia festõ születése
Vészi Endre író, költõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0709.htm

Július 11.
Zerkovitz Béla zeneszerzõ születése
Bilicsi Tivadar színész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0711.htm

Július 12.
Margitai Ági színésznõ születése
Sass Sylvia operaénekesnõ születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0712.htm

Július 13.
Gobbi Hilda színésznõ halála
Neményi Lili énekes, színésznõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0713.htm

Július 14.
Adamikné Jászó Anna nyelvész születése
Lengyel József író, költõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0714.htm

Július 15.
Passuth László író születése
Szabó Gyula színész születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0715.htm

Július 16.
Benczúr Gyula festõmûvész halála
Baász Imre grafikus halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0716.htm

Július 17.
Egressy Béni zeneszerzõ, szövegíró halála
Nagy László költõ születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0717.htm

Július 18.
Lehoczky Zsuzsa színésznõ születése
Komlós János író, konferanszié halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0718.htm

Július 19.
Móra Ferenc író születése
Raksányi Gellért színész születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0719.htm

Július 20.
Lehotka Gábor orgonamûvész születése
Rajz János színész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0720.htm

Július 21.
Aba Novák Judit textiltervezõ, mûvelõdéstörténész születése
Lukács Sándor színmûvész, költõ születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0721.htm

Július 22.
Markos György humorista, elõadómûvész születése
Kassák Lajos költõ, író, képzõmûvész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0722.htm

Július 23.
Darvas Lili színésznõ halála
Cserháti Zsuzsa énekesnõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0723.htm

Július 24.
Károlyi Amy költõ születése
Podmaniczky Szilárd író születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0724.htm

Július 25.
Fellner Jakab építész születése
Feszl Frigyes építész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0725.htm

Július 26.
Fáy András író halála
Füst Milán költõ, író halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0726.htm

Július 27.
Sárdy János színész, operaénekes születése
Szirtes Ádám színész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0727.htm

Július 28.
Orczy Lõrinc költõ halála
Bodor Pál író, újságíró születése
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0728.htm

Július 29.
Benkõ Dániel lant- és gitármûvész születése
Koszta József festõmûvész halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0729.htm

Július 30.
Paál László festõmûvész születése
Kálnoky László költõ halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0730.htm

Július 31.
Liszt Ferenc zeneszerzõ, zongoramûvész halála
Devecseri Gábor költõ, író, mûfordító halála
http://www.muveszetek.hu/datumok/07/0731.htm

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Kultúrbolygó - 2016. június

Kultúrbolygó

Magyar Művészeti Kalendárium
http://www.muveszetek.hu/datumok/

Június

Június 1.

Márkus László színész születése

Básti Lajos színész, kiváló művész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0601.htm

Június 2.

Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író születése

Ferenczy Béni Kossuth-díjas szobrász, grafikus halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0602.htm

Június 3.

Kármán József író halála

Aczél Ervinkarmester, zenepedagógus születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0603.htm

Június 4.

Szabó T. Annaíró, költő születése

Latinovits Zoltán színész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0604.htm

Június 5.

Cholnoky Viktor író, újságíró halála

Lukács György filozófus halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0605.htm

Június 6.

Gobbi Hilda színésznő születése

Kvassay Jenő építőmérnök halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0606.htm

Június 7.

Boncza Berta (Csinszka) költő születése

Dsida Jenő költő halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0607.htm

Június 8.

Dienes Valéria író, műfordító, táncpedagógus halála

Képes Gáborköltő születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0608.htm

Június 9.

Hauszmann Alajos építész születése

Mikes György író, humorista halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0609.htm

Június 10.

Kaffka Margit író születése

Márkus László színművész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0610.htm

Június 11.

Kresz Géza hegedűművész, zenepedagógus születése

Ábrahám Rafaelgrafikus, festőművész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0611.htm

Június 12.

Slamovits István rockzenész születése

Tersánszky Józsi Jenõ író halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0612.htm

Június 13.

Poldini Ede zeneszerző, zongoraművész születése

Lőte Attila Jászai-díjas színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0613.htm

Június 14.

Dankó Pista dal- és nótaszerző születése

Darvas István Kossuth-díjas színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0614.htm

Június 15.

Erkel Ferenc zeneszerző, zongoraművész halála

Harsányi Gábor színész, rendező születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0615.htm

Június 16.

Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész halála

Kaló Flórián színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0616.htm

Június 17.

Marton Frigyes rendező születése

Sinka István költő, író halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0617.htm

Június 18.

Derkovits Gyula festőművész, grafikus halála

Kováts Adél színésznő születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0618.htm

Június 19.

Eisemann Mihály operettszerző, zeneszerző születése

Bánffy György színész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0619.htm

Június 20.

Csontváry Kosztka Tivadar festőművész halála

Keleti Márton filmrendező halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0620.htm

Június 21.

Stóbl Alajos szobrász születése

Major Anita költő, író születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0621.htm

Június 22.

Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, író születése

Cserháti Zsuzsa énekesnő születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0622.htm

Június 23.

Nepp József rajzfilmrendező születése

Feteke István író halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0623.htm

Június 24.

Tolcsvay László zeneszerző, előadóművész születése

Örkény István író halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0624.htm

Június 25.

Karinthy Frigyes író, költő születése

feLugossy László festőművész, énekes, zenész születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0625.htm

Június 26.

Németh Marika operetténekesnő születése

Babos Gyula dzsesszgitáros születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0626.htm

Június 27.

Harmat Arthur zeneszerző születése

Fodor András költő, író halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0627.htm

Június 28.

Kriza János költő, népköltési gyűjtő születése

Eötvös Gábor zenész, zenebohóc születése

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0628.htm

Június 29.

Montágh Imre nyelvész, színészpedagógus születése

Darázs Endre költő halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0629.htm

Június 30.

Szép Ernő költő, író születése

Benkő Gyula színész, kiváló művész halála

http://www.muveszetek.hu/datumok/06/0630.htm

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Összeállította: Lajtai Gábor

Kultúrbolygó - 2016. május

KITEKINTŐ

Magyar Művészeti Kalendárium
http://www.muveszetek.hu/datumok/

Május

Május 1.

1927 – Lorán Lenke színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lor%C3%A1n_Lenke

1973 – A P. Mobil együttes megalakulása

https://hu.wikipedia.org/wiki/P._Mobil

Május 2.

1860 – Hertzl Tivadar újságíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herzl_Tivadar

1818 – Batthyány Alajos író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Alajos

Május 3.

1873 – Hevesi Sándor rendező, író, színháztörténész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hevesi_S%C3%A1ndor

1947 – Gór Nagy Mária színész, színészpedagógus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3r_Nagy_M%C3%A1ria

Május 4.

1944 – Huszti Péter színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszti_P%C3%A9ter

1957 – Mandel Róbert zeneművész és hangszertörténész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mandel_R%C3%B3bert

Május 5.

1904 – Jókai Mór író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r

1942 – Bujtor István színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bujtor_Istv%C3%A1n

Május 6.

1925 – Temessy Hédi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Temessy_H%C3%A9di

1960 – Ábrahám Pál zeneszerző, karmester halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81brah%C3%A1m_P%C3%A1l

Május 7.

1953 – Hegedűs D. Géza színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C5%B1s_D._G%C3%A9za

1983 – Romhányi József író, költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romh%C3%A1nyi_J%C3%B3zsef_(k%C3%B6lt%C5%91)

Május 8.

1835 – Székely Bertalan festőművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_Bertalan

1918 – Hollósy Simon festőművész halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3sy_Simon

Május 9.

1935 – Berta Bulcsu író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bertha_Bulcsu

1964 – Geszti Péter dalszövegíró, énekes születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geszti_P%C3%A9ter

Május 10.

1929 – Kányádi Sándor költő, író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ny%C3%A1di_S%C3%A1ndor

1957 – Lang Györgyi énekes, színésznő születésnapja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lang_Gy%C3%B6rgyi

Május 11.

1760 – Pálóczi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l%C3%B3czi_Horv%C3%A1th_%C3%81d%C3%A1m

1992 – Kolozsvári Grandpierre Emil író, műfordító halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Grandpierre_Emil

Május 12.

1845 – Batsányi János költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bats%C3%A1nyi_J%C3%A1nos

1933 – Krúdy Gyula író, újságíró halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAdy_Gyula

Május 13.

1912 – Várkonyi Zoltán színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rkonyi_Zolt%C3%A1n_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)

1994 – Würtz Ádám grafikus, könyvillusztrátor halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrtz_%C3%81d%C3%A1m

Május 14.

1931 – Huszárik Zoltán filmrendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Husz%C3%A1rik_Zolt%C3%A1n

1980 – Bulla Elma színésznő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulla_Elma

Május 15.

1898 – Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9nyi_Ede_(heged%C5%B1m%C5%B1v%C3%A9sz)

1982 – Ádám Jenő zeneszerző, karnagy, zenepedagógus halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_Jen%C5%91_(zeneszerz%C5%91)

Május 16.

1911 – Gács Rezső (Rodolfó) bűvész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rodolfo

1927 – Máthé Erzsi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1th%C3%A9_Erzsi

Május 17.

1907 – Dsida Jenő költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dsida_Jen%C5%91

1941 – Haumann Péter színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Haumann_P%C3%A9ter

Május 18.

1932 – Páskándi Géza költő, író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sk%C3%A1ndi_G%C3%A9za

1959 – Galla Miklós humorista, zenész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galla_Mikl%C3%B3s

Május 19.

1893 – Bajor Gizi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajor_Gizi

1958 – Bubik István színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bubik_Istv%C3%A1n

Május 20.

1943 – Levente Péter színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Levente_P%C3%A9ter

1949 – Schuster Lóránt zenész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Schuster_L%C3%B3r%C3%A1nt

Május 21.

1923 – Tyll Attila színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tyll_Attila

1940 – Pécsi Ildikó színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Ildik%C3%B3

Május 22.

1992 – Ránki György zeneszerző halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1nki_Gy%C3%B6rgy_(zeneszerz%C5%91)

1941 – Berki László cigányprímás születése

http://www.mediaklikk.hu/2014/01/16/berki-laszlo-a-nota-nagymestere/

Május 23.

1904 – Palotai Boris író, költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Palotai_Boris

1927 – Ancsel Éva költő, filozófus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ancsel_%C3%89va

Május 24.

1826 – Adler Mór festőművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Adler_M%C3%B3r

1993 – Cseres Tibor író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseres_Tibor

Május 25.

1890 – Várnai Zseni költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rnai_Zseni

1955 – Fedák Sári színésznő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fed%C3%A1k_S%C3%A1ri

Május 26.

1948 – Gálvölgyi János színművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lv%C3%B6lgyi_J%C3%A1nos

1966 – Tamási Áron író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tam%C3%A1si_%C3%81ron

Május 27.

1948 – Presser Gábor zenész, zeneszerző születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Presser_G%C3%A1bor

1981 – Pilinszky János költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilinszky_J%C3%A1nos

Május 28.

1910 – Mikszáth Kálmán író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n

1928 – Szécsi Margit költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9csi_Margit

Május 29.

1875 – Izsó Miklós szobrászművész halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3_Mikl%C3%B3s_(szobr%C3%A1sz)

1947 – Csavlek Etelka operaénekes, keramikus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csavlek_Etelka

Május 30.

1594 – Balassi Bálint író, költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi_B%C3%A1lint

1952 – Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kocsis_Zolt%C3%A1n

Május 31.

1970 – Fábry Zoltán rendező, író, publicista, kritikus halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bry_Zolt%C3%A1n_(%C3%ADr%C3%B3)

1987 – Markos József (Alfonzó) színész, humorista halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfonz%C3%B3

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok
Összeállította: Lajtai Gábor

Beszámoló a József Attila Vers-Dal Fesztiválról

Beszámoló a József Attila Vers-Dal Fesztiválról

A József Attila Vers-Dal Fesztivál egy két napos találkozó, ahol költők, dalszövegírók, verséneklők és dalosok találkoznak és mutatkoznak be.

A Vers–Dal Fesztiválon három kategóriában szerepelhetnek a verséneklők és dalszerzők.
kortárs költők verseire született dalaikat adják elő a verséneklők
szövegileg és zeneileg is saját dalaikat mutatják be a dalszerzők
a fesztivál kiemelt költőinek műveire született dalokat adják elő a meghívott verséneklők egy gálaműsor keretében

2016. április 11-én este lezárult az ez évi fesztivál.

A múlt évi I. Vers-Dal Fesztiválhoz képest minden tekintetben jelentős előrelépésről számolhatunk be.

Több költő, összesen 161 küldött be verset; a háromtagú zsűri munkájának köszönhetően végül 86 költő összesen mintegy 302 verse került fel a honlapra. A költők által átlagosan beküldött versek száma is nőtt.

43 saját dalos, illetve versmegzenésítő jelentkezett, ami szintén több a tavalyinál, közülük a két nap alatt 33 fellépő tisztelt meg bennünket jelenlétével.

A versmegzenésítők a honlap költőinek, valamint Orbán Ottó és Kukorellyi Endre verseinek megzenésítései mellett 49 József Attila versmegzenésítést versenyeztettek.

És most említsük meg a díjazottakat.

A költői zsűri Diószonáta című verséért Miklya Zsoltnak ítélte oda a legjobb költőnek, illetve versnek járó fődíjat.

A zenei zsűri élőben, a helyszínen mondta el véleményét az elhangzott produkciókról, ennek nyomán 13 különdíjat és három fődíjat ítélt oda.

Különdíjat kaptak a következők:

Bardócz L. Csaba
Gerencsér Károly
Juhász Tomi - Vaklárma
Lukács István
Mi az ábra?
Mülhauser Martina
NegyedÓra
newJane
Ördögszekér akusztik
Rock Lívia Acoustic
RTP csoport
Serfőző Krisztián
VÉ-TÓ duó

Két formáció kapott koncertmeghívást, a Mi az ábra? Heinczinger Mika sződi klubjába, illetve a NegyedÓra a 2016-os Misztrál Fesztiválra.

Nem volt könnyű a 3 zenei fődíj odaítélése, hiszen a legtöbb produkció megérdemelte volna. Hosszas tanácskozás után a zsűri a következők mellett döntött:

A legjobb József Attila versmegzenésítésért járó fődíjat Németh Viktor kapta, az Azt mondják című dalért. A legjobb versmegzenésítő Fűri Rajmund, a legjobb saját dalos pedig a Marzipan B zenekar lett. A fődíjjal jutalmazott zenészek az 50.000 forintos Libri könyvutalvány mellett felkérést kaptak, hogy fellépőként képviseljék a fesztivált a IX. kerületi Önkormányzat költészetnapi gálaestjén.

A fesztivál fellépőinek egy része - meghívásos alapon - nyilvános helyen is megjelenhetett, hiszen április 11-én a IX. kerületi Önkormányzat a Kálvin téri aluljáróban rendezte meg a Költészet vásárát. Az itt felállított szinpad egész napos programját - egy kivétellel - a fesztivál fellépői adták, akiknek ezen kívül a Ráday utca két vendéglátóhelyén is lehetősége nyílt a megmutatkozásra.

Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon eredményes fesztivált zártunk.

Az anyagi támogatás lehetővé tette, hogy ha szűkösen is, de biztosítsuk a fesztivál minimális szükségleteit. A támogatás egy részét a fesztiválon fellépő zenészek és a jelenlévő költők étkezési támogatására fordítottuk. Csekély összegekkel bár, de tudtuk honorálni azokat, akik segítségünkre voltak, a zsűrit, a vendégeinket fogadókat, stb. Úgy gondoljuk, hogy pénzügyi lehetőségeinkből a maximumot hoztuk ki.

Ezúton köszönjük mindenki munkáját, aki így vagy úgy segített bennünket a szervezésben és természetesen köszönjük a résztvevőknek is, hogy csinálták nekünk a fesztivált. Októberben ismét megnyílik honlapunk és megnyílik a lehetőség az új művek és produkciók beküldésére. A fesztivál honlapja a www.versdalfeszt.hu címen érhető el.

Kultúrbolygó - 2016. április

Volt egyszer egy Kultúrbolygó

bevezető

A fenti cím akár egy sci-fi felütése is lehetne. - Nagy Gábor barátom figyelmébe ezt jó szívvel ajánlom. - Itt és most azonban Lajtai Gábor munkásságáról szeretnék röviden szólni.

Lajtai Gábor költő, szerkesztő. Sokoldalú és tevékeny alkotó, aki meglehetősen csendben, hivalkodó öntömjénezés nélkül sokat tesz a magyar kultúráért.

Több mint egy tucat művészeti körnek, illetve szervezetnek tagja, ezek felében kiemelten is számon tartják, egyes esetekben, mint alapítót, más esetben, mint elnököt, vagy elnökségi tagot. - Magam is a Rákosmenti Irodalmi Műhelyben ismertem meg őt, - ahol fél évtizeden át magam is tevékeny tag voltam, - de hagyjuk... ez a bevezető róla kell, hogy szóljon.

Említsük meg a jelentősebbeket!

 • Művészetbarátok Országos Egyesülete – tag (1993-tól)
 • Krúdy Gyula Irodalmi Kör – tag (1998 májusától), pártoló tag (2007 óta)
 • Ars Publica (Árkádia) Művészeti Társaság – tag, elnök (1998 őszétől)
 • Bohém Asztaltársaság – tag (2000 tavaszától)
 • Váci Mihály Irodalmi Kör – tag (2000 augusztusától)
 • Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság – tag (2000 szeptemberétől)
 • Fiatal Írók Szövetsége – tag (2002 júniusától)
 • Magyar Gyermekrajz Világmúzeuma – alapító, kurátor (2003 nyarától)
 • Napszél Kulturális Közhasznú Egyesület – alapító, tag (2004 januárjától)
 • NapSziget a Művészetekért Alapítvány – kurátor, elnök (2005 májusától)
 • Rákosmenti Irodalmi Műhely tag, elnökségi tag (2005 novemberétől)
 • Sz.E.G.L.E.T Irodalmi Társaság - tag (2005 novemberétől), pártoló tag (2007 óta)
 • Babylon Ősnyelv Akadémia – kurátor (2008 júniusától)

A Kultúrbolygó Lajtai Gábor média tevékenységének egyik fontos eredménye. - 2004 áprilisában kezdett műsort készíteni a Fiksz Rádióban, Művész Legeltető címmel. 2006 januárjától ez a műsor a Fúzió Rádióban élt tovább, s egyúttal elindult a Kultúrbolygó, heti 2 órában tekintette át azt, hogy milyen évfordulókról jó tudnunk. A művészet és általában a kultúra fontos évfordulói: születések és halálozások, megnyitók és alapítási időpontok, bemutatók és minden más dátum, amelyek alkalmat adnak arra, hogy emlékezzünk a magyar és az egyetemes kultúra nagyjaira.

A rádiós műsorban számos - ritkaság számba menő - hangzó kordokumentum, életrajzi és kultúrtörténeti adatok, érdekességek kerültek ismertetésre az aktuális hét nap évfordulói kapcsán.

Mivel Lajtai Gábor a rádiózás terén mentorom is volt - 2009. szeptember 1-én indult a Fúzió Rádióban az IRKA című műsorom - a Kultúrbolygóban számos alkalommal lehettem műsorvezető társ, később egyes adások szerkesztését és műsorvezetését önállóan is elláthattam, Gábort helyettesítve.

Az idő azonban olykor eltemet fontos és hasznos ügyeket is. A Fúzió Rádió gyakorlatilag megszűnt működni. - Lajtai Gábor pedig egy betegség miatt több éve tartózkodik a nyilvános szerepléstől. - Ugyanakkor, a nyilvánosságtól elvonultan számos tevékenységét ma is aktívan folytatja. A Napsziget és a Művészetek.hu, jó kiindulópont azok számára, akik erről többet is szeretnének tudni.

A Kultúrbolygó olyan érték, amelyet nem hagyhatunk feledésbe merülni. - Ezért kértem meg Gábort, hogy hozzunk létre egy egyszerűsített változatot, amelyben előre tekintve, minden hónapban útmutatást adhatunk arról, hogy milyen évforduló kapcsán érdemes odalépni a könyvespolchoz, vagy megnyitni az Internetet, - s belekóstolni az értékeinkbe! - Mert egy-egy életmű, esemény, alkotás, - maradandó érték. Némely érték mindannyiunké, mások ezen túl kitüntetetten is a mieink.

Kedves Olvasó! Kérem, tekintse az alábbiakat útmutatónak! Minden napra egy falat kultúra! - Mindenkinek ajánljuk, aki ezen a bolygón él, s aki szeretné, ha emberség hatna az emberek között.

Lajtai Gábor egyszersmind költő, akinek számos versét szeretnénk még közölni. - Sok alkotó évet kívánunk Gábornak! - S mint barátja, azt kívánom, sok közös tevékenységünk lehessen még.

Ferenczfi János

Kultúrbolgyó - 2006. április. Lajtai Gábor szerkesztésében.

Április 1.

1654 - Nyéki Vörös Mátyás író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A9ki_V%C3%B6r%C3%B6s_M%C3%A1ty%C3%A1s

1915 - Cseres Tibor író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseres_Tibor


Április 2.

1933 – Konrád György író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_Gy%C3%B6rgy_(%C3%ADr%C3%B3)

1936 – Csukás István író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuk%C3%A1s_Istv%C3%A1n


Április 3.

1757 - Verseghy Ferenc nyelvész, költő esztéta, író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verseghy_Ferenc_(k%C3%B6lt%C5%91)

1918 - Hubay Miklós író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hubay_Mikl%C3%B3s


Április 4.

1938 - Sándor György humoralista születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Gy%C3%B6rgy_(el%C5%91ad%C3%B3m%C5%B1v%C3%A9sz)

1996 - Perczel Zita színésznő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perczel_Zita


Április 5.

1912 - Örkény István író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rk%C3%A9ny_Istv%C3%A1n

1946 - Bródy János szövegíró, zeneszerző, énekes születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3dy_J%C3%A1nos


Április 6.

1814 - Ybl Miklós építész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ybl_Mikl%C3%B3s

1937 -  Juhász Gyula költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh%C3%A1sz_Gyula_(k%C3%B6lt%C5%91)


Április 7.

1876 - Osvát Ernő író, szerkesztő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%A1t_Ern%C5%91

1919 -  Gábor Miklós színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Mikl%C3%B3s


Április 8.

1817 - Jókainé Laborfalvi Róza színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Laborfalvi_R%C3%B3za

2004 - Zórád Ernő képregényrajzoló, festő, grafikus, illusztrátor a "Precíz Bohém" halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3r%C3%A1d_Ern%C5%91


Április 9.

1908 - Victor Vasarely magyar származású francia festőművész  
 születése

1949 - Usztics Mátyás színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Usztics_M%C3%A1ty%C3%A1s


Április 10.

1902 - Darvas Lili színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Darvas_Lili

1979 - Várkonyi Zoltán kétszeres Kossuth-díjas színész,  
 színházi- és filmrendező, érdemes és kiváló művész halála


Április 11.

1905 - József Attila költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila

1956 - Hernádi Judit színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1di_Judit


Április 12.

1952 - Oszvald Marika színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszvald_Marika

1961 - Sarkadi Imre író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sarkadi_Imre


Április 13.

1894 - Derkovits Gyula festőművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Derkovits_Gyula

1955 - Bornai Tibor zenész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bornai_Tibor
Április 14.

1886 - Tóth Árpád költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_%C3%81rp%C3%A1d_(k%C3%B6lt%C5%91)

1950 - Esterházy Péter író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_P%C3%A9ter


Április 15.

1934 - Bodrogi Gyula színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrogi_Gyula

1983 - Illyés Gyula író, költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Illy%C3%A9s_Gyula


Április 16.

1830 - Katona József drámaíró halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katona_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)

1970 - Váci Mihály költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ci_Mih%C3%A1ly


Április 17.

1907 - Abonyi Grantner Jenő szobrász születése
http://budapestaukcio.hu/abonyi-grantner-jeno/szobrasz

1980 - Nádasdy Kálmán rendező, színészpedagógus halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dasdy_K%C3%A1lm%C3%A1n


Április 18.

1828 - Zsolnay Vilmos keramikus születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolnay_Vilmos

1937 - Balogh János grafikus születése
http://www.rezgrafika.hu/eletrajz.html

Április 19.

1885 - Gózon Gyula Kossuth-díjas színész, kiváló művész  
 születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3zon_Gyula

1945 - Soltész Rezső énekes születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Solt%C3%A9sz_Rezs%C5%91


Április 20.

1915 - Szeleczky Zita színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleczky_Zita

1955 - Dolák-Saly Róbert gitáros, énekes, színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dol%C3%A1k-Saly_R%C3%B3bert


Április 21.

1814 - Egressy Béni színész, író, zeneszerző, szövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egressy_B%C3%A9ni

1941 - Hollósi Frigyes színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3si_Frigyes_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)


Április 22.

1959 - Falusi Mariann énekesnő, színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Falusi_Mariann

1988 - Galsai Pongrác író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galsai_Pongr%C3%A1c

Április 23.

1926 - Janikovszky Éva író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janikovszky_%C3%89va

1950 - Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gryllus_D%C3%A1niel


Április 24.

1875 - Huszka Jenő operettszerző születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszka_Jen%C5%91

1913 - Jékely Zoltán költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9kely_Zolt%C3%A1n


Április 25.

1924 - Szenes Iván zeneszerző, dalszövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenes_Iv%C3%A1n

1930 - Ferrari Violetta színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferrari_Violetta


Április 26.

1943 - Bálint András színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint_Andr%C3%A1s_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)

1951 - Kukorelly Endre költő, író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kukorelly_Endre


Április 27.

1935 - Őze Lajos posztumusz Kossuth-díjas színész,  
 kiváló művész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90ze_Lajos

1945 - Sztevanovity Dusán dalszövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztevanovity_Dus%C3%A1n


Április 28.

1754 - Gróf Széchényi Ferenc könyvtár- és múzeumalapító  
 születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc_(politikus)

1992 - Déri János újságíró, szerkesztő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ri_J%C3%A1nos


Április 29.

1867 - Fényes Adolf festőművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Adolf

1955 - Máté Gábor színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_G%C3%A1bor_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)


Április 30.

1912 - Fényes Szabolcs zeneszerző, érdemes és kiváló művész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Szabolcs#Kit.C3.BCntet.C3.A9sei

1996 - Keresztury Dezső író, költő, műfordító, kritikus halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztury_Dezs%C5%91


Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Összeállította: Lajtai Gábor