Logo
Nyomtatás

Közlemény

A Hetedik Folyóirat „A hetedik” című pályázatára a kiírásban megjelölt határidőig 111 pályamű érkezett. A Szerkesztőség ezek értékelését megkezdte, ám a teljes anyag alapos értékelésére lényegesen hosszabb idő szükséges.

Az eddig megismert pályaművek alapján A Hetedik Szerkesztősége úgy ítélte meg, hogy a tervezett antológia megvalósítható. Az eddig beérkezett pályaművekből elégséges mennyiségű, színvonalas anyag válogatható ki.

Tapasztaltuk hogy az évnek ebben a szakaszában a legtöbben időhiánnyal küzdünk. Okkal feltételezzük, hogy többen azért nem jelentkeztek a pályázatra, vagy csupán egy-két művükkel, mert nem állt rendelkezésre elegendő idő a nyugodt válogatásra, a művek előkészítésére.

Ezért úgy döntöttünk, hogy póthatáridőt jelölünk meg, ezzel adva lehetőséget mindazoknak, akik az eredeti határidőig nem tudtak elkészülni.

Ennek megfelelően 2021. DECEMBER 31-én éjfélig várjuk a további pályaműveket!

Minden szerzőnknek ihletett alkotást, sikeres pályázati szereplést kívánunk!

A Hetedik Szerkesztőségének nevében:

Ferenczfi János

 

A „Hetedik Pályázat”

József Attila A hetedik című verse születésének 90. évfordulója alkalmából A Hetedik pályázatot hirdet.

1. A pályázat témája: A „Hetedik Pályázat” József Attila A hetedik című verse előtt tiszteleg. A pályaműveknek kapcsolódniuk kell József Attila A hetedik című verséhez, annak témájához, motívumaihoz, akár általában, akár valamely konkrét részletéhez.

2. A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven alkotó szerző.

3. A pályázatra versek, elbeszélő és értekező költemények, novellák, elbeszélések és értekező prózai művek küldhetők be.

4. Egy pályázó maximum öt művel pályázhat:

a. A versek terjedelme az értekező és elbeszélő költemények kivételével maximum 50 sor lehet, nem számolva a versszakok közötti soremeléseket.

b. Az elbeszélő és értelmező költemények, valamint a novellák, elbeszélések és értekező művek terjedelme maximum 5 oldal lehet.

c. A terjedelmi követelményt a formai követelményeknél meghatározott elvárások szerint kell teljesíteni.

5. Beküldési és formai követelmények:

a. A műveket Email-ben várjuk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

b. Az Email tárgymezejében a következőt kérjük feltüntetni: „A Hetedik Pályázat – Szerző Neve”. Pl: „A Hetedik Pályázat – Tóth Pál”.

c. A műveket Word dokumentumban, egyenként kérjük csatolni.

d. A Word dokumentum megnevezése (fájl / file név) legyen azonos a mű címével!

e. A dokumentum megnevezésében és tartalmában a szerző neve NE szerepeljen! A Hetedik szerkesztősége továbbra is ragaszkodik ahhoz az alapelvéhez, hogy az egyes műveket a szerző kilététől függetlenül bírálja el.

f. A Word dokumentumok szövegképében „Times New Roman” betűtípust, 12-es betűméretet, normál sorközt kérünk alkalmazni! A sortöréseknél ENTER, vagy SHIFT+ENTER, új bekezdés előtt minden esetben az ENTER billentyűt kérjük alkalmazni!

6. Részvételi feltételek.

a. Azok a szerzők, akik A Hetedik online felületén (www.ahetedik.hu) szerzői profillal még nem rendelkeznek, vagy akik a pályázattal egyidőben azt frissíteni szeretnék, csatoljanak a pályázati anyaghoz egy rövid szöveges bemutatkozást és egy fotót is.

b. A pályázaton résztvevő szerzőktől 1.000 Ft (azaz: egyezer Forint) adományt kérünk, melyet az után kérünk átutalni, hogy a pályázati anyag befogadásáról a visszaigazolást Emial útján megküldtük. A számlaszámot ebben a visszaigazoló Email-ben közöljük.

c. A pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a pályázat kapcsán megjelenő antológiában egy, vagy több műve szerepel, az antológia terjesztéséhez hozzájárul úgy, hogy legalább 2, de legfeljebb 5 példányt kedvezményes áron vásárol a megjelenést követően. Minden olyan szerző, akinek az antológiában egy, vagy több műve szerepel, jogosult egy tiszteletpéldányra is térítésmentesen.

d. A szerző a pályázaton való részvételével teljes körűen vállalja a szerzői jog kapcsán felmerülő felelősséget. Így minden szerző csak a saját nevében, a saját szellemi termékeivel (műveivel) vehet részt a pályázaton. Ezzel kapcsolatban A Hetedik szerkesztősége nem köteles vizsgálódni és felelősséget vállani. A szerzői jogok esetleges megsértéséért minden felelősséget a pályázó visel. A szerzői jog megsértésével okozott erkölcsi és anyagi károkért A Hetedik is követelést támaszthat a jogsértést elkövető pályázóval szemben.

e. Az antológia a pályázathoz kapcsolódó rendezvényeinken személyesen átvehető lesz. Aki nem tud, vagy nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, az kérheti a kötetek postázást, mely esetben a postázási költségeket kérjük megtéríteni.

7. Egyéb feltételek:

a. A pályázati anyagot tartalmazó Email-ek beküldési határideje: 2021. december 3-a, 24 óra. Az ezt követően érkezett pályázati anyagokat A Hetedik nem köteles befogadni.

b. A pályázat beküldésének fentebb írt feltételeit be kell tartani. Az ennek nem megfelelő pályázati anyagokat A Hetedik nem köteles befogadni.

c. A Hetedik online felületén található Szerkesztőségi Nyilatkozat tartalmát a pályázónak önmagára nézve is el kell fogadnia. Az ennek nem megfelelő pályázati anyagokat A Hetedik nem köteles befogadni.

d. A pályázat eredményhirdetésének és díjkiosztójának tervezett időpontja: 2022. április 11-e, vagy ehhez közeli alkalmas időpont. A pontos időpont és helyszín megfelelő időben meghirdetésre kerül. Amennyiben lehetőség lesz rá, több rendezvényt is megvalósítunk, más-más helyszíneken.

e. A pályázatra küldött művek elbírálását, értékelését és a díjazásra érdemes művek kiválasztását A Hetedik Szerkesztősége végzi.

f. A legjobb művek szerzőit A Hetedik lehetőségeinek mértékében díjazza. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, az elfogadott terveket közzé fogjuk tenni.

Minden kedves szerzőnket, és leendő szerzőnket a pályázaton való részvételre bíztatunk! Kívánjuk, hogy sok színvonalas művel tisztelegjünk az 1932-ben született nagyszerű vers, A hetedik és szerzője, József Attila életműve előtt.

 

Budapest, 2021. október. 06.

A Hetedik Szerkesztősége

Utoljára frissítve:2021. december 06., hétfő 19:32
Ferenczfi János

Pár szó rólam...

Ferenczfi János vagyok. Hatvanhetes. Folyton újrakezdő. Túl egy kudarcos házasságon. - Két nagyszerű fiam van, egy új társam, s szerencsére sok kitűnő barátom. - Egzisztenciám, - mindenkor pillanatnyi....

1985-ben díjazottja voltam a Sárvári Irodalmi Körnek. - Aztán csend. - Kiálltam egy elv mellett, s ez nem volt kívánatos.

A kilencvenes években nem írtam, - eleget. - A Petra Alapítvány vezetőjeként kulturális szervező munkát végeztem.

A kétezres években tagjává váltam a RIM-nek, a Bohém Asztaltársaságnak, A Napsziget Alapítványnak, a Napszél Egyesületnek, satöbbi. - Közben kiálltam néhány elv mellett, ami nem volt kívánatos....

2009. szeptemberétől rádiós műsort indítottam IRKA címmel a Fúzió Rádióban. Ma a Muzsikus Rádióban tevékenykedem, a P_RéS című műsor gazdájaként.

Szerveztem és vezettem pódium beszélgetéseket, irodalmi esteket. Beszéltem megnyitókon, könyvbemutatókon, találkozókon.

Kötetem nincs. - Leszámítva a három nulladik kötetemet, - amelyek rendhagyó pódiumműsorok voltak.

Satöbbi.

Most pedig A Hetedik kitalálásával, megvalósításával, - szerzők és szerkesztők felbujtásával foglalkozom. - Álmodom, s az álmok egy része valóra válik.

© A Hetedik, minden jog fenntartva.