Vendégoldal


Mécs Anna  

Élményhalál
Oszlop a földben
Elveszve az erdőben

Fogást találni
Sárga
Üres
Magamról néhány szóban

Nagy kérdés, tehetségesnek lenni áldás, avagy átok? És még annál is nagyobb, ha ez a sors neves elődökkel van megáldva. Vajon a kimagasló példák, teljesítménykényszert szülve visszahúzó, nyomasztó erővé válnak, vagy ellenkezőleg, egyfajta katalizátor szerepét betöltve mindinkább nagyobb teljesítményre ösztönöznek?
Meggyőződésem, hogy ez, mint minden más emberi dolog, személyiség, benső viszonyulás és vitalitás kérdése!

Na, de miért is vetettem fel itt, Mécs Anna bemutatása előtt ezeket a kérdéseket? E tehetséges, fiatal írónő nem hétköznapi családba született. Politikus édesapa, színházi dramaturg édesanya, sőt, nem egy író, és költő is található felmenői között. Gyermekkorát a művészet és a kultúra, a társadalmi lét sokszínű teljessége tölti meg.

Hét testvérével harmonikus, békés családi légkörben él.
„Nagycsaládban nőttem fel, összesen nyolcan vagyunk testvérek, közülük öten, az „öt kicsi” vagyunk édesanyám és édesapám közös gyermekei. Már kiskoromban rengeteg inger ért, sok nézőponttal találkoztam, és akár egy dél-olasz családban, mindig nagy volt a zsivaj és a szeretet.”
…..
„Édesapám mélyen katolikus családból származik, édesanyám pedig mélyen ateistából (ami anyai nagyanyám oldaláról zsidó gyökerekkel is átitatott), de soha nem volt közöttük feszültség ebből” –írja.

Ez az otthonról hozott alapmetódus egész lényét, emberi valóját áthatja. A világnézeti, vallási és társadalmi toleranciát családi vonásként úgy hordozza magában, mint egy kitörölhetetlen genetikai örökséget.

És igen hamar, már gyermekéviben felmerül benne az igény is arra, hogy ezt, és azt a mást, a teljes valónak valamiféle erőteljes megragadását kifejezésre juttassa. A vágy, amely minden íróembert foglalkoztat és éltet. Megfogni és megfogalmazni a kifejezhetetlent és a lényeget, amely körbevesz és meghatároz.

„Már kiskoromtól szerettem szövegeket farigcsálni.”

S hogy miért is nem tudott ebben mihamarabb kiteljesedni? Annak bizony nyomós oka van. M. Anna rendkívüli vonzalma és tehetsége a matematika iránt.

„ ...a matematika világa is lenyűgözött: rendkívül jó tehetséggondozó tanárunk volt. Nagyon élveztem a kreatív problémamegoldást, amit igényelt egy-egy versenyfeladat. Mivel nagyon jól ment, így matematikaszakra jelentkeztem.”

Csak diplomaszerzés után Szegeden, a matematika tanári képzés alatt szembesül a ténnyel, hogy a matematika, mint főfoglalkozás, illetve a kutatói pálya mégsem az „ő világa”.
Valami másra vágyik.

„..elmentem 2013-ban a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ) táborába, akik nagyon nyitottan fogadnak bárkit, aki szeretne velük műhelyezni.”, „Valahol ott kezdődött ez az egész, elkezdtem szövegeket farigcsálni..”

Anna tehetségéről valószínűleg már akkor egyértelműen meggyőzték az ott végzett műhelymunka, és az annak eredményeképpen született írások, egyik FISZ táborbeli műhelyvezetőjét, Elekes Dórát, aki a Scolar Kiadó munkatársaként később egy kötet összeállítására invitálta a fiatal írónőt. Ennek eredményeképpen 2017 nyarára megszületett, és ősszel meg is jelent a Gyerekzár című kötete.

Ezt elolvasva fogalmazódott meg bennem a „kritikai állásfoglalás”, melyet ajánlásképpen szánok most a kötethez, illetve az itt közölt írásokhoz, mintegy előszó gyanánt.

Mécs Anna írásaiban olyan közel kerülnek hozzánk a szavak, az emberek, az élethelyzetek, mint a simogató kezek. Novelláiban a név, és a személyazonosság épp oly teljes, mint az elidegenítés, és a személytelenség. Jellemábrázolásainak teljességében kikezdhetetlen az őszinteség, s az ellenállás a mai, koszlott társadalommal szemben.

Ezzel együtt, nála a szenvedő mégsem, sosem elítél, „csak” megítél, és csak védekezik, a megmagyarázhatatlan, és mindig jelen lévő erőszak ellen. Írásainak központi tárgya az ember, a szeretet, az igazság, és a hamis ember, a hamis szeretet, és a hamis igazság kérdése, épp úgy az egyén és család, mint az egységes, és egész társadalom vonatkozásában.

Tiszta szívből ajánlom minden kedves olvasónknak a kötetet (Mécs Anna: Gyerekzár , Scolar Kiadó. Könyvterjesztők: Libri, Bookline, Líra), illetve a lapunkban most megjelenő első közléses írásait, a kötetből kiemelt „étvágycsináló”, Oszlop a földben c. novellával egyetemben!

Nagy Imre főszerkesztő