Herpai Blanka

Herpai Blanka

Herpai Blankának hívnak, 19 éves vagyok és a Kispesti Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban tanulok a 12. évfolyamon. A jövőben műfordítással, tolmácsolással szeretnék foglalkozni spanyol, angol, portugál, esetleg orosz nyelveken. Célom elsősorban a forrásnyelvi országok kortárs költészetének és prózavilágának bemutatása a hazai olvasóközönségnek, de a magyar irodalom külföldi ismertségét is szívemen viselem és szeretném, ha az ehhez szükséges tudás elsajátítása után a magyarról, mint forrásnyelvről ültethetnék át mind prózát, mind lírát. Az eddigiekben Luna Miguel és Carmen Juan kortárs költőnők verseinek fordításával foglalkoztam.
Saját alkotásaimban leginkább a próza világa vonz, de nyitott vagyok más műfaj megismerésére is, fontosnak tartom az alkotói sokszínséget, így különböző műfajok kipróbálását.